У курсі систематизовані теоретичні, методологічні й організаційні основи оподаткування.

Автор: проф. Ярошенко І.В

Мета вивчення: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з теорії податків та оподаткування, податкової системи і податкової політики, податкового адміністрування й організації роботи фіскальних органів, а також порядку обчислення, декларування і погашення податкових зобов’язань юридичними і фізичними особами з основних бюджетоутворюючих податків.

Предмет: теоретичні і практичні аспекти податків, оподаткування, податкової системи, податкової політики й адміністрування податків.

Ключові теми:
Генезис і теоретичні концепції оподаткування.
Елементи і класифікація податків.
Теоретичні основи податкової системи.
Податкова політика держави.
Податковий механізм.

Контингент студентів: навчальна дисципліна за вибором студентів першого рівня вищої освіти (бакалаврського). 

Сертифікат ДКР:

немає