Освітній рівень: бакалавр. Спеціальність: 014 Середня освіта (Математика). Семестр: 2.

Автор курсу: Катерина В'ячеславівна Польгун.

Сертифікат ДКР:

немає