Частина 1. Теоретичні основи дистанційного навчання

У першій частині дистанційного курсу "Теорія і практика дистанційного навчання" розглянуто основні напрямки досліджень з теорії і практики дистанційного навчання в Україні, історію розвитку кореспондентського, відкритого дистанційного та електронного навчання; представлено основні терміни з цієї тематики та їх визначення; запропоновано різні підходи до класифікації моделей організації дистанційного навчання, їх поколінь і періодів розвитку. Крім цього, представлено стан основних складових частин організації дистанційного навчання в Україні, зокрема, та тенденції їх розвитку в Європі і в Північній Америці, в цілому.  

 

Сертифікат ДКР:

немає