Дисципліна "Ландшафтна екологія" є обов'язковою дисципліною при підготовці першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. ОПП "Екологія та охорона навколишнього середовища". Спеціальність 101 Екологія. 


 

Сертифікат ДКР:

немає