Данна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з основними видами горючих копалин, що знаїходяться на території України. Зазначено роль,  яку вони відігрюють  у економічному і промисловому розвитку країни. Наведено перелік основних родовищ по видам корисних копалин. Розглянуті теорії походження корисних копалин та їх основні властивості, від яких залежить сфера їхнього застосування. Зроблено акцент на способи підготовки корисних копалин до переробки та дана характеристика основних методів їх технологічної переробки, що направлена на отримання товарної продукції. Зв'язок теоретичних знаннь про властивості горючих копалин і способи їх переробки, у відповідності до цих властивостей дозволяє підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу дисципліни, більш грунтовно підготувати учнів до використання інформаційних знань і умінь у подальшому навчанні.

Сертифікат ДКР:

немає