Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених
 «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
 26 квітня 2024 року . Харків, Україна

Запрошуємо всіх зацікавлених науковців, викладачів, IT-спеціалістів, спеціалістів з кібербезпеки та матема- тичного моделювання, бізнесменів, аспірантів та сту- дентів прийняти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Сучасні інформаційні технології», яка відбудеться 26 квітня 2024 року у Харківському національному автомобільно дорожньому університеті в режимі online. Робочі мови кон- ференції: українська, англійська.

Тематичні напрямки конференції

 ·  Моделювання в наукових дослідженнях.

·  Моделювання прикладних задач в автомобілебу- дуванні, транспортних системах, машинобуду- ванні та дорожньому будівництві.

·  Інформаційні технології на транспорті та дорож- ньому будівництві.

·  Кібербезпека на автомобільному транспорті.

·  Програмні методи захисту інформації.

·  Передові світові практики викладання дисциплін у вищому навчальному закладі за допомогою E- learning.

· Сучасні інформаційні технології


Координатори конференції

Карпішен Богдан Сергійович – асистент кафедри інформатики і прикладної математики, відповіда- льний секретар конференції;

моб. тел. +38 097 505 37 88 (Telegram, Viber)

Трунов Сергій Володимирович – ст. лаборант ка- федри інформатики і прикладної математики, сек- ретар конференції;

моб. тел.+38 068 816 77 02 (Viber)Сертифікат ДКР:

немає

Метою проведення заходу є модернізація та розвиток професійної компетентності, майстерності і творчої ініціативи викладачів закладів вищої освіти та інших зацікавлених фахівців, що передбачає оновлення, збагачення і накопичення їх знань, умінь та навичок у теперішніх викликах та проблемах системи вищої освіти відповідно новим стандартам у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір; активізація прагнення до самоосвіти, саморозвитку та підвищення рівня кваліфікації.

Сертифікат ДКР:

немає