Метою проведення заходу є модернізація та розвиток професійної компетентності, майстерності і творчої ініціативи викладачів закладів вищої освіти та інших зацікавлених фахівців, що передбачає оновлення, збагачення і накопичення їх знань, умінь та навичок у теперішніх викликах та проблемах системи вищої освіти відповідно новим стандартам у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір; активізація прагнення до самоосвіти, саморозвитку та підвищення рівня кваліфікації.

Сертифікат ДКР:

немає