Управлінський облік є обов'язковою навчальною дисципліною циклу професійної підготовки для здобувачів спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
        Метою вивчення навчальної дисципліни є: формування у здобувачів системи знань з теорії та практики організації та ведення управлінського обліку на підприємствах.

Автор курсу, к.т.н., доцент 
Костенко Ю.О.

Сертифікат ДКР:

немає

Сертифікат ДКР:

немає

Сертифікат ДКР:

немає

Сертифікат ДКР:

немає

Сертифікат ДКР:

немає