Метою даного курсу є підготовка здобувачів третього освітньо-наукового рівня (PhD) до проведегння дисертаційних досліджень: ознайомлення з організацією наукових досліджень, основними етапами їх виконання та інформаційним забезпеченням; цитуванням літературних джерел;  культурою академічної доброчесності в наукових дослідженнях.Сертифікат ДКР:

немає

Кваліфікаційний екзамен передбачає оцінювання результатів навчання, визначених стандартом  вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

На сторінці кваліфікаційного  екзамену відповідно до Порядку організації поточного, підсумкового контролю та

атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті представлені: графік консультацій; розклад проведення кваліфікаційного екзамену, що враховує в тому числі час та дату повторного складання кваліфікаційного екзамену тими здобувачами освіти, у яких виникли технічні перешкоди (або форс-мажорні обставини) під час проведення кваліфікаційного екзамену; критерії оцінювання знань здобувачів освіти та систему оцінювання відповідно до СТВНЗ-90.1-01:2021 «Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти, тренувальні тести та матеріали до вирішення аналітично-розрахункових завдань. Кваліфікаційний екзамен передбачає автоматичний вибір варіанту аналітично-розразрахункового завдання та тестів з теоретичних питань.


Сертифікат ДКР:

немає

Кваліфікаційний екзамен передбачає оцінювання результатів навчання, визначених стандартом  вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

На сторінці кваліфікаційного  екзамену відповідно до Порядку організації поточного, підсумкового контролю та

атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті представлені: графік консультацій; розклад проведення кваліфікаційного екзамену, що враховує в тому числі час та дату повторного складання кваліфікаційного екзамену тими здобувачами освіти, у яких виникли технічні перешкоди (або форс-мажорні обставини) під час проведення кваліфікаційного екзамену; критерії оцінювання знань здобувачів освіти та систему оцінювання відповідно до СТВНЗ-90.1-01:2021 «Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти, тренувальні тести та матеріали до вирішення аналітично-розрахункових завдань. Кваліфікаційний екзамен передбачає автоматичний вибір варіанту аналітично-розразрахункового завдання та тестів з теоретичних питань.


Сертифікат ДКР:

немає