Курс "Українська мова як іноземна (за професійним спрямуванням)" призначено для навчання усного й писемного професійного мовлення іноземних студентів, які навчаються на четвертому курсі. 

Матеріали курсу створено з використанням лексики з дисциплін, що вивчаються в ХНАДУ, а також за допомогою навчального посібника з мовної підготовки, що побудований на матеріалах наукового, науково-популярного й суспільно-публіцистичного стилів мовлення, лексико-граматичні теми якого охоплюють мовний матеріал та матеріал для розвитку навичок читання, говоріння, аудіювання і письма. 

Цей курс містить навчальні матеріали 4 курсу 7  семестру. 


Сертифікат ДКР:

немає

Курс "Українська мова як іноземна (за професійним спрямуванням)" призначено для навчання усного й писемного професійного мовлення іноземних студентів, які навчаються на другому курсі. 

Матеріали курсу створено з використанням лексики з дисциплін, що вивчаються в ХНАДУ, а також за допомогою навчального посібника з мовної підготовки, що побудований на матеріалах наукового, науково-популярного й суспільно-публіцистичного стилів мовлення, лексико-граматичні теми якого охоплюють мовний матеріал та матеріал для розвитку навичок читання, говоріння, аудіювання і письма. 

Цей курс містить навчальні матеріали 2  курсу 3  семестру. 


Сертифікат ДКР:

немає

Курс "Українська мова як іноземна (за професійним спрямуванням)" призначено для навчання усного й писемного професійного мовлення іноземних студентів, які навчаються на третьому курсі. 

Матеріали курсу створено з використанням лексики з дисциплін, що вивчаються в ХНАДУ, а також за допомогою навчального посібника з мовної підготовки, що побудований на матеріалах наукового, науково-популярного й суспільно-публіцистичного стилів мовлення, лексико-граматичні теми якого охоплюють мовний матеріал та матеріал для розвитку навичок читання, говоріння, аудіювання і письма. 

Цей курс містить навчальні матеріали 3 курсу 5  семестру. 


Сертифікат ДКР:

немає