Авто курсу: Супонєв Володимир Миколайович
професор, д.т.н., професор кафедри Будівельних і дорожніх машин

 Навчальна дисципліна «Машинознавство » викладається на першому рівні вищої освіти за освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»».

Загальний обсяг навчальних годин дисципліни «Моделювання робочих процесів БДМ» складає : 16 – лекційних занять, 16 – практичних занять та 58 – самостійної роботи студента.

Мета вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів знань з теоретичних основ конструювання, виготовлення та технічної експлуатації машин та їх елементів. Основне завдання “Машинознавства” полягає в формуванні технічної сторони інженерного світогляду майбутніх працівників автомобільного транспорту.

Сертифікат ДКР:

немає

Авто курсу: Супонєв Володимир Миколайович
професор, д.т.н., професор кафедри Будівельних і дорожніх машин

 Навчальна дисципліна «Машинознавство » викладається на першому рівні вищої освіти за освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»».

Загальний обсяг навчальних годин дисципліни «Моделювання робочих процесів БДМ» складає : 16 – лекційних занять, 16 – практичних занять та 58 – самостійної роботи студента.

Мета вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів знань з теоретичних основ конструювання, виготовлення та технічної експлуатації машин та їх елементів. Основне завдання “Машинознавства” полягає в формуванні технічної сторони інженерного світогляду майбутніх працівників автомобільного транспорту.


Сертифікат ДКР:

немає