Distance course in the discipline "Modeling of work processes of construction and road machines" for students of the 5M

Lecturer: Professor of the Department of Construction and Road Machinery, Dean of the Faculty of Mechanical Engineering Yefymenko O.V.

e-mail: zaur.musaiev92@gmail.com

The purpose of studying the discipline. Training of specialists in the field of mechanical engineering at the master's level to perform professional and research tasks. Providing the necessary theoretical knowledge and formation of practical skills that would allow to effectively use modern methods of computer modeling of work processes of models of construction and road machines based on a systematic approach, information analysis, computer-aided design, work organization, the theory of mathematical modeling (MM) for the design of construction machines and technical systems for their application in practice using computer modeling packages. 

Сертифікат ДКР:

немає

Предметом даної учбової дисципліни є засоби проектування і методи розрахунків механізованого інструмента з метою підвищення продуктивності, надійності ручних машин.

Мета  дисципліни - підготовка фахівців для професійної діяльності в галузі дорожнього будівництва, що реалізуються  на основі широкого застосування натуральних зразків інструменту,  персональних професійних комп'ютерів.

Основними задачами дисципліни являються :

- засвоєння студентами  комплексу знань з класифікації, побудови механізованого інструменту  на рівні, достатньому для практичної діяльності стосовно спеціальності;

- прищеплення студентам комплексу вмінь проектування ручних машин на рівні, необхідному для засвоєння системи взаємозв’язаних професійно-орієнтованих дисциплін;

-  формування у студентів комплексу  уявлень на рівні, поширювачем професійний кругозір спеціаліста.

Сертифікат ДКР:

немає

Оценка курса: 5.0(1)

Предметом даної учбової дисципліни є засоби проектування і методи розрахунків механізованого інструмента з метою підвищення продуктивності, надійності ручних машин.

Мета  дисципліни - підготовка фахівців для професійної діяльності в галузі дорожнього будівництва, що реалізуються  на основі широкого застосування натуральних зразків інструменту,  персональних професійних комп'ютерів.

Основними задачами дисципліни являються :

- засвоєння студентами  комплексу знань з класифікації, побудови механізованого інструменту  на рівні, достатньому для практичної діяльності стосовно спеціальності;

- прищеплення студентам комплексу вмінь проектування ручних машин на рівні, необхідному для засвоєння системи взаємозв’язаних професійно-орієнтованих дисциплін;

-  формування у студентів комплексу  уявлень на рівні, поширювачем професійний кругозір спеціаліста.

Сертифікат ДКР:

немає

Мета дисципліни є підготовка є підготовка фахівців на рівні магістра у галузі теорії математичного моделювання (ММ) для проектування будівельних машин та організаційно технічних систем їх застосування у практичній діяльності.

Предметом  є закономірності і принципи створення та використання математичних моделей робочих процесів для оптимального проектування підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх і меліоративних машин та обладнання та організаційних систем, що реалізують їхнє використання, а також розвинутого керівництва в області експлуатації машин.

Сертифікат ДКР:

немає

Оценка курса: 5.0(5)

Мета дисципліни є підготовка є підготовка фахівців на рівні магістра у галузі теорії математичного моделювання (ММ) для проектування будівельних машин та організаційно технічних систем їх застосування у практичній діяльності.

Предметом  є закономірності і принципи створення та використання математичних моделей робочих процесів для оптимального проектування підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх і меліоративних машин та обладнання та організаційних систем, що реалізують їхнє використання, а також розвинутого керівництва в області експлуатації машин.

Сертифікат ДКР:

немає