Сертифікат ДКР:

немає

Метою викладання навчальної дисципліни  “Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації” є ознайомлення студентів із основними технологічними процесами, що супроводжують більшість існуючих видів виробництв, та технологічним обладнанням, що використовується.

Сертифікат ДКР:

немає

Метою курсу  є одержання студентами знань з конструкції машин та використання основний видів дорожньо-будівельної техніки, а також вивчення будови базових автомобілів та тракторів.

Сертифікат ДКР:

немає

Мета вивчення дисципліни  - формування у студентів знань про сучасні будівельні машини, обладнання та механізований інструмент; ознайомлення з основними видами і конструктивними рішеннями дорожніх, будівельних машин та обладнання, їх використання в галузі, розвинення навиків самостійного вибору комплектів машин та обладнання з урахуванням виду робіт та умов їх експлуатації.

Предмет вивчання дисципліни - деталі, основні механізми машин, будівельні машини, будівельне обладнання та ручний інструмент, конструкції сучасних машин, класифікація, використання і вибір  будівельних машин, автоматизація і експлуатація будівельних машин.

У результаті вивчання дисципліни студент повинен знати основнідеталі машин, механізми, транспортні, транспортуючи та навантажувально-розвантажувальні машини, вантажопідйомні машини, машини для земляних робіт, машини для бетонних та залізобетонних виробів, будівельний інструмент, автоматизацію та експлуатацію будівельних і дорожніх машин.

Вміти вибирати машини і  механізми, пристрої з урахуванням виду і умов будівельних дорожніх робіт, оцінювати основні техніко-економічні показники.

Сертифікат ДКР:

немає