Дистанційний курс з дисципліни "Логістичний інжиніринг вантажопідйомних, будівельних і дорожніх машин" для студентів потока 5М і 6Мз
Викладач: к.т.н., доцент Разарьонов Леонід Володимирович
e-mail: Lrazarenof@gmail.com
Курс присвячений  підготовцы та формуванню у студентів навиків до самостійного рішення логістичних функцій та типових задач діяльності в напряму логістика в дорожньо - будівельному господарстві.

Метою курсу є забезпечення студентів знаннями з логістики в експлуатації будівельно-дорожньої техніки, та вміннями для самостійного рішення типових задач при обслуговуванні та ремонті машин  та обладнання, забезпеченням матеріалом. 


Сертифікат ДКР:

немає

Дистанційний курс з дисципліни "Технічна експлуатація БДМ" для студентів потока 5М і 6Мз
Викладач: к.т.н., доцент Разарьонов Леонід Володимирович
e-mail: Lrazarenof@gmail.com
Курс присвячений  відновленню і збереження працездатного стану будівельних , дорожніх, комунальних машин та обладнання.

Метою курсу є забезпечення студентів знаннями з експлуатації та обслуговуванню будівельно-дорожньої техніки, та вміннями для самостійного рішення типових задач при обслуговуванні та ремонті машин  та обладнання, конструюванні та використання дорожніх машин. 

Сертифікат ДКР:

немає

Курс "Експлуатація та обслуговування БДМ", для студентів  заочної форми навчання доцент Разарьонов Л.В.

Сертифікат ДКР:

немає

Дистанційний курс з дисципліни: «Експлуатація і обслуговування БДМ»
для студентів потока 4М і 3Мт.
Викладач: к.т.н., доцент Разарьонов Леонід Володимирович
e-mail: Lrazarenof@gmail.com
Метою курсу є забезпечення студентів знаннями номенклатури та тенденцій експлуатації та обслуговуванню будівельно-дорожньої техніки, та вміннями для самостійного рішення типових задач при виборі комплектів машин  та обладнання, конструюванні та використання дорожніх машин.

Сертифікат ДКР:

немає