Дистанційний курс з дисципліни: «Будівельна техніка, дорожні машини і обладнання»


Викладач: к.т.н., доцент Щукін Олександр Вікторович

e-mail: alexhome88@gmail.com

Метою курсу є формування у студентів знань про сучасні будівельні машини, обладнання та механізований інструмент; ознайомлення з основними видами і конструктивними рішеннями дорожніх, будівельних машин та обладнання, їх використання в галузі, розвинення навиків самостійного вибору комплектів машин та обладнання з урахуванням виду робіт та умов їх експлуатації.

Предмет вивчання дисципліни - деталі, основні механізми машин, будівельні машини, будівельне обладнання та ручний інструмент, конструкції сучасних машин, класифікація, використання і вибір  будівельних машин, автоматизація і експлуатація будівельних машин.

У результаті вивчання дисципліни студент повинен:

1. Знати основнідеталі машин, механізми, транспортні, транспортуючи та навантажувально-розвантажувальні машини, вантажопідйомні машини, машини для земляних робіт, машини для бетонних та залізобетонних виробів, будівельний інструмент, автоматизацію та експлуатацію будівельних і дорожніх машин.

2. Вміти обирати машини і  механізми, пристрої з урахуванням виду і умов будівельних дорожніх робіт, оцінювати основні техніко-економічні показники.

Тривалість курсу один семестр, розрахований на здобувачів 2 курсу, що навчаються за освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня дорожньо-будівельного факультету, спеціальності 192«Будівництво та цивільна інженерія».

Сертифікат ДКР:

немає

Оценка курса: 4.3(3)

Дистанційний курс з дисципліни: «Будівельна техніка, дорожні машини і обладнання»


Викладач: к.т.н., доцент Щукін Олександр Вікторович

e-mail: alexhome88@gmail.com

Метою курсу є формування у студентів знань про сучасні будівельні машини, обладнання та механізований інструмент; ознайомлення з основними видами і конструктивними рішеннями дорожніх, будівельних машин та обладнання, їх використання в галузі, розвинення навиків самостійного вибору комплектів машин та обладнання з урахуванням виду робіт та умов їх експлуатації.

Предмет вивчання дисципліни - деталі, основні механізми машин, будівельні машини, будівельне обладнання та ручний інструмент, конструкції сучасних машин, класифікація, використання і вибір  будівельних машин, автоматизація і експлуатація будівельних машин.

У результаті вивчання дисципліни студент повинен:

1. Знати основнідеталі машин, механізми, транспортні, транспортуючи та навантажувально-розвантажувальні машини, вантажопідйомні машини, машини для земляних робіт, машини для бетонних та залізобетонних виробів, будівельний інструмент, автоматизацію та експлуатацію будівельних і дорожніх машин.

2. Вміти обирати машини і  механізми, пристрої з урахуванням виду і умов будівельних дорожніх робіт, оцінювати основні техніко-економічні показники.

Тривалість курсу один семестр, розрахований на здобувачів 2 курсу, що навчаються за освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня дорожньо-будівельного факультету, спеціальності 192«Будівництво та цивільна інженерія».

Сертифікат ДКР:

немає