The discipline is taught to master's students of the 5th year of the Mechanical Faculty

Сертифікат ДКР:

немає

Дистанційний курс-ресурс з дисципліни: «Машини для земляних робіт»

telegram: @vetalrvn

Метою курсу є придбання студентами знань конструкцій, робочих процесів, методів розрахунку та проектування машин для земляних робіт

дисципліни «Машини для земляних робіт» є підготовка студентів, які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» з подальшим професійним спрямуванням «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», до практичної роботи в області створення і експлуатації машин для земляних робіт.;

ознайомлення з основними видами і конструктивними рішеннями машин та обладнання, їх використання в галузі, розвинення навиків самостійного вибору комплектів машин та обладнання з урахуванням виду робіт та умов їх експлуатації.

Предмет вивчання дисципліни - деталі, основні механізми машин для земляних робіт, конструкції, класифікація, використання і розрахунки.

У результаті вивчання дисципліни студент повинен:

1. Знати основні деталі машин, механізми, машин для земляних робіт та їх розрахунки.

2. Вміти обирати машини і  механізми, пристрої з урахуванням виду і умов робіт, оцінювати основні техніко-економічні показники.

Тривалість курсу 8 тижнів, розрахований на здобувачів, що навчаються за освітніми програмами другого (магістерського) рівня механічного факультету, спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

Сертифікат ДКР:

немає

Сертифікат ДКР:

немає

The discipline is taught to 3rd year students of the Faculty of Mechanics

Сертифікат ДКР:

немає