1. Вступ до фаху 051 - «Економіка»  - Приходько Д.О.
 2. Вступ до фаху "Менеджмент" - Криворучко О.М.
 3. Англійська мова для студентів транспортних спеціальностей - Герасимчук Т.В.
 4. Електротехніка, электроніка і мікропроцесорна техніка - Аругун Щ.В.
 5. Гідравлічне обладнання будівельних і дорожніх машин - Аврунін Г.А.
 6. Автоматизовані системи управління на автотранспорті - Давідіч Ю.О
 7. Основи підприємництва - Шершенюк О.М.
 8. Основи охорони праці - Крайнюк О.В.
 9. Вступ до фаху "Матеріалознавство "- Глушкова Д.Б.
 10. Макроекономіка  - Лантух І.В.
 11. Інформатика і системологія - Шевченко В.О.
 12. Англійська мова - Хорунжа Л.А.
 13. Транспортне право - Леонтьєва Л.В.
 14. Інформатика - Кудін А.І.
 15. Англійська мова (3 семестр) - Руденко Н.В., Скрипник Н.С., Новікова Є.Б.
 16. Транспортні технології - Токмиленко Т.Т.
 17. Логістика  - Очеретенко С.В.
 18. Українська мова: адаптивний курс для студентів-іноземців основних факультетів. Частина 2. - Приходько О.М., Божко Н.М., Рязанцева Д.В., Кісіль Л.М.
 19. Претензійно-позовна робота - Остапенко О.Г.
 20. Організація та безпека дорожнього руху - Холодова О.О.
 21. Інтелектуальна власність - Селезень С.В.
 22. Основи сертифікації автомобілів - Букрєєва О. С., Рибалко І.В.
 23. Політологія - Сук О.Є.
 24. Логістика - Очеретенко С.В.
 25. Основи фінансів та бухгалтерського обліку - Вербицька В.І.
 26.  Основи фінансів та бухгалтерського обліку - Ковалева Т.В.
 27. Основи технології виробництва та ремонт автомобілів - Костенко О.С., Назаров О.І.
 28. Комп'ютерні математичні технології - Колодяжний В.М., Лісіна О.Ю.
 29. Організація навантажувально-розвантажувальних робіт - Северин О.О.
 30. Основи теорії систем і управління (2Т, 2Тд, 2Тс)  - Денисенко О. В.
 31. Взаємодія видів транспорту- Россолов О.В., Нефьодов М.А.
 32. Англійська мова для студентів транспортних спеціальностей  - Борзенко О.П.
 33. Психологія - Ткаченко I.В.
 34. Транспортні системи  - Кочина А.А.
 35. Основи теорії транспортних процесів і систем - Любий Є.В., Пономарьов Н.В.
 36. Англійська мова для студентів першого курсу економічних спеціальностей: другий семестр навчання - Дем'яненко М.С.
 37. Комп’ютерна техніка і програмування (2 семестр) - Скрипіна І.В., Костікова М.В.
 38. Облік у зарубіжних країнах  -Уварова Н. О.
 39. Безпека життєдіяльності - Діденко Н.В.
 40. Філософія - Дорошкевич А. С.
 41. Правознавство - Климчук Ю. В., Остапенко О.Г. 
 42. Соціологія (2Дз, 4 ДЕз) - Прохоренко Т.Г.
 43. Стратегічний менеджмент (5Е) -  Федорова В.О.
 44. Зовнішньоторговельні транспортні операціі- Шраменко Н.Ю.
 45. Митно-тарифне регулювання Потаман Н.В., Понамарьова Н.В.
 46. Основи дистанційного навчання 2015 - Кухаренко В.М.
 47. Англійська мова для студентів транспортних спеціальностей - Радченко Н. В.
 48. Основи екології - Усенко О. В.
 49. Обробка матеріалів різанням - Лалазарова Н.О., Ляпін О.О.
 50. Корпоративне управління  -  Бочарова Н.А.
 51. Маркетинг - Федотова И.В.
 52. Інформатика - Костікова М. В., Скрипіна І. В.
 53. Загальна хімія - Єгорова Л.М.
 54. Інженерна та комп'ютерна графіка - Єрмакова О.А.
 55. Українська мова: адаптивний курс для студентів-іноземців основних факультетів - Приходько А.М.
 56. Педагогіка та технологія дистанційного навчання - Кухаренко В.М.
 57. Українська мова як іноземна - Приходько А.М.
 58. Матеріалознавство - Глушкова
 59. Проектування та випробування гідроприводів (доц. Аврунін Г.А.)