Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених

«Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту підприємств України»

  1.  Перспективи розвитку економіки підприємства та підприємництва.
  2.  Менеджмент організацій та адміністрування.
  3.  Логістичний та маркетинговий менеджмент.
  4.  Управління фінансовою діяльністю.
  5.  Соціально-політичні аспекти розвитку менеджменту.

Сертифікат ДКР:

немає

Метою проведення заходу є модернізація та розвиток професійної компетентності, майстерності і творчої ініціативи викладачів вищих навчальних закладів та інших зацікавлених фахівців, що передбачає оновлення, збагачення і накопичення їх знань, умінь та навиків у теперішніх викликах та проблемах системи вищої освіти відповідно новим стандартам у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір; активізація прагнення до самоосвіти, саморозвитку та підвищення рівня кваліфікації.


Сертифікат ДКР:

немає