Структура за темами

 • Висновки конференції

  Підводячи підсумки роботи V Міжнародної науково-практичної конференції «БЕЗПЕКА НА ТРАНСПОРТІ - ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»,

  її учасники дійшли згоди по ряду питань:

   

  1)      Можна констатувати, що за період 2016 – 2021 рр. в Україні в цілому спостерігалася тенденція до збільшення загальної кількості ДТП при майже незмінних показниках ДТП з потерпілими, кількості загиблих та поранених (коливання в межах 10 %). Кількість поранених в ДТП добре корелює з кількістю ДТП з потерпілими та в цілому мається незначна тенденція до зменшення цих показників для України та окремо міста Харкова.

  Незважаючи на значно більшу загальну кількості ДТП, скоєних в межах міста Харкова порівняно з тими, що скоєні в межах Харківської області (78% і 22% відповідно), кількість загиблих в ДТП на дорогах області виявляється більшою порівняно із містом (в співвідношенні 72% до 28%). Причиною цього може бути більш високий швидкісний режим на дорогах Харківської області в порівнянні з режимом руху в межах міста. За період 2016 – 2021 рр. спостерігається зростання кількості загиблих в ДТП по Харківській області, при майже незмінній кількості загиблих по місту Харкову, що свідчить про наявність проблеми із забезпеченням безпеки дорожнього руху на дорогах Харківської області.

  2) Експерти конференції зійшлися на думці, що в Україні потрібна розробка та впровадження нормативної бази щодо обов’язкового застосування на автомобільному транспорті правил EDR на основі вимог NHTSA (Національної адміністрації безпеки дорожнього руху Департаменту транспорту США) та із застосуванням універсальної системи Bosch Crash Data Retrieval (CDR) – системи отримання даних про ДТП. Це дозволить значно удосконалити систему збору, обліку та контролю даних ДТП, автотехнічної експертизи, стимулюватиме оновлення парку транспортних засобів перевізниками, що позитивно вплине на показники аварійності та смертності на автошляхах України.

  Потрібно як можна швидше узгодити на законодавчому рівні можливість перевірки технічного стану колісних транспортних засобів. Такий контроль має здійснюватися представниками Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) тільки під час планових та позапланових перевірок.

  3) Вирішальний вплив на безпеку на транспорті надає людський фактор в поєднанні з технологічними і технічними чинниками, що відображають якості рухомого складу та транспортної інфраструктури. Відповідно, коригувальні заходи повинні бути зосереджені на комплексі чинників, які обумовлюють аварійність.

  Учасники конференції дійшли згоди про необхідність підвищення культури водіння через багатоступінчасті програми навчання, в тому числі інтегровані в загальноосвітню систему. А також звернули увагу на необхідність розробки та запровадження системи підготовки та підвищення професійної компетентності фахівців, керівників, відповідальних осіб місцевих органів влади в сфері автотранспорту та дорожнього руху.

  4) З метою посилення функції державного нагляду за додержанням вимог законодавства на автомобільному та міському електричному транспорті, окрім планових, позапланових та рейдових перевірок, доцільно ввести функцію – патрулювання та візуальний моніторинг з використанням камер зовнішнього спостереження МВС.

  5) Важливим напрямком діяльності в сфері забезпечення ефективності та безпеки дорожнього руху в Україні є впровадження науково обґрунтованої системи управління швидкістю руху, особливо на вулично-дорожній мережі (ВДМ) міст. В країнах ЕС, при таких самих загальних обмеження швидкості, існує, як мінімум трирівнева стратифікація ВДМ міст. Для впровадження провідного світового досвіду доцільно розробити національну систему стратифікації ВДМ міст, яка б дозволила широко використовувати зональний принцип управління швидкісним режимом з урахуванням особливостей інфраструктури та специфічного менталітету учасників дорожнього руху.

  6) Інтелектуальні транспортні системи, що інформують водія про можливий ризик, стимулюють його «поведінкову адаптацію» і покликані нівелювати фактори небезпеки. Згідно із законодавством ЄС транспортна система стає «інтелектуальною», коли інформація є ключовим елементом (не зовнішнім, не випадковим) й відіграє вирішальну роль [European Parliament and Council of the European Union. Directive 2010/40 / EU; Official Journal of the European Union: Brussels, Belgium, 2010].

  Окремим перспективним напрямком є автоматизований аудит безпеки дорожнього руху, оскільки зазначена система дозволяє автоматично під час руху автомобіля фіксувати стан дорожнього покриття та розташування технічних засобів регулювання дорожнього руху.

  На конференції обговорювалися проблеми та досвід організації дорожнього руху в інших країнах. Учасники конференції дійшли згоди в об’єднанні зусиль у вирішенні проблем підвищення безпеки дорожнього руху як на регіональному, так і на міжнародному рівнях.  • Шановні колеги!


   10-11 листопада 2022 року

   Харківський національний автомобільно-дорожній університет проводить

   V Міжнародну науково-практичну конференцію.

   «Безпека на транспорті -  основа ефективної інфраструктури: проблеми та перспективи»


   До участі у конференції запрошуються вчені, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій, практики та фахівці у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, а також науково-педагогічний склад, аспіранти вищих навчальних закладів.

   Для участі у конференції необхідно в строк до 31 жовтня 2022 року (включно) надіслати на електронну адресу оргкомітету oibdrkhadi@ukr.net

   заявку за зразком, що додається;

   текст тез доповіді.

    Офіційні мови роботи конференції – українська та англійська.


   • Тематичні напрями конференції:

    1.Організаційно-правові аспекти забезпечення безпеки на транспорті.

    2.Вплив фактора людини на безпеку транспортних процесів: соціальні та психологічні аспекти.

    3.Відновлення та розвиток доріг та інженерного забезпечення дорожньо-транспортної інфраструктури.

    4.Проблеми безпеки автотранспортних засобів, автотехнічної експертизи, обліку та аналізу ДТП.

    5.Медицина катастроф та медичне супроводження транспортних процесів.

    6.Роль громадських формувань та ЗМІ у забезпеченні безпеки і комфорту на дорогах під час воєнного стану.


    • Регламент роботи конференції

     10 листопада 2022року

     11 листопада 2022року

     Дистанційна реєстрація учасників на

     сайті конференції до 10:00

     Перевірка технічних засобів зв’язку

     з 10:00-10-30 на сторінці конференції.

     Робота секцій за дистанційними

     формами спілкування 10:30 – 14:00.

     Посилання на сторінку конференції

      

     Робота секцій за дистанційними формами спілкування (online, offline)

     10:00 – 14:00

     Перерва 13:00 – 14:00

     Підбиття підсумків та закриття конференції 14:00 – 16:00

      


     • Вимоги щодо оформлення тез доповіді

      Тези надаються на розгляд організаційного комітету конференції в електронному вигляді (файл з розширенням - .doc або .docx). Текст має бути набрано за допомогою текстового редактора Microsoft Word для Windows (версія не нижче за 6.0), розмір аркушу А4 (210х297 мм), всі береги – 2 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал між рядками – 1.5,  відступ – 1.25, сторінки не нумеровані. Обсяг тез 1-3 повні сторінки.

      Структура рукопису:
      прізвище, ім’я та по батькові (повністю) автора(ів) (напівжирний шрифт);
      посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, (без скорочень, вирівнювання за шириною, курсив, міжрядковий інтервал - 1);
      порожній рядок;
      назва доповіді (великі літери, напівжирний шрифт, вирівнювання за центром);
      порожній рядок;
      основний текст (вирівнювання за шириною);
      порожній рядок;
      список використаних джерел, оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису.