Структура за темами

 • Загальне


 • 17 жовтня 2022

  10:00Відкриття тижня академічної доброчесності. Ректор ХНАДУ – проф., д.т.н., Богомолов В.О.

  10:15Представлення тижня академічної доброчесності. Проректор з науково-педагогічної роботи ХНАДУ – проф., д.т.н., Батракова А.Г.

  13:00Семінар: Академічна доброчесність – необхідна передумова якісної освіти. Відділ акредитації, стандартизації та якості навчання – доц., к.с.-г.н. Панкова О.В.

  15:00Семінар: Механізми забезпечення академічної доброчесності. Система запобігання та виявлення академічного плагіату в університеті. Відділ інтелектуальної власності – Азарова А.В.

 • 18 жовтня 2022

  10:00Лекція для здобувачів старших курсів: «Актуальні аспекти  академічної доброчесності у сучасній вищій освіті». Автомобільний факультет – д.т.н., проф. Сараєв О.В.

  12:00 Лекція для здобувачів усіх курсів, аспірантів та викладачів на тему: «Доброчесність як моральний вимір учасників освітнього процесу в умовах сталого розвитку вищої освіти». Факультет транспортних систем  - ст. викл. Сук О.Є.

  12:30Круглий стіл «Плагіат у наукових роботах  здобувачів вищої освіти: як його уникнути». Факультет управління та бізнесу – к.е.н., доц.     Ковальова Т.В.

  13:00Онлайн семінар-презентація «Академічна доброчесність як запорука вищої освіти». Факультет підготовки іноземних громадян – ст. викл. Авдєєнко Ю.І.

  14:00Лекція для здобувачів усіх курсів: «Що таке академічна доброчесність». Механічний факультет – к.т.н., доц. Грайворонська І.В.

  15:00Лекція для здобувачів початкових курсів: «Формування базових знань з академічної доброчесності». Дорожньо-будівельний факультет– к.т.н., ас. Галкін А.В.

 • 19 жовтня 2022

  10:00Семінар: «Академічна доброчесність та основи академічного письма». Факультет управління та бізнесу – д.е.н., проф. Криворучко О.М.

  11:00Лекція для здобувачів початкових курсів: «Стандарти академічної доброчесності учасників освітнього процесу». Автомобільний факультет – к.т.н., доц. Єрьоміна О.Ф.

  12:00Семінар для здобувачів усіх курсів та аспірантів на тему: «Правила коректного цитування під час виконання наукових робіт». Факультет транспортних систем  - к.т.н., доц. Свічинський С.В.

  13:00Анкетування за темою «Академічна доброчесність в ВНЗ України та Еквадора». Факультет підготовки іноземних громадян – викл. Гайдей К.І.

  14:00Семінар для магістрантів та аспірантів «Як написати наукову статтю». Механічний факультет – к.т.н., доц. Коваль О. А.

  15:00Семінар для здобувачів 4 та 6 курсів та аспірантів: «Що таке академічна доброчесність і навіщо вона потрібна». Дорожньо-будівельний факультет – к.т.н., ас. Костін Д.Ю.

 • 20 жовтня 2022

  10:00Семінар «Види порушень академічної доброчесності та відповідальність». Факультет управління та бізнесу – д.е.н., проф. Дмитрієва О.І.

  11:00Семінар для здобувачів 4-го та 6-го курсу «Як написати дипломну роботу». Механічний факультет – к.т.н., доц. Грайворонська І.В.

  12:00 Семінар для здобувачів усіх курсів та аспірантів: «Кодекс академічної доброчесності і дотримання його у освітній і науковій роботі». Автомобільний факультет – к.т.н., доц. Чаплигін Є.О.

  13:00Семінар «Політика академічної доброчесності в сучасному університеті». Факультет підготовки іноземних громадян – к.філол.н., доц. Книшенко Н.П.

  14:00Семінар для викладачів на тему: «Досвід ФТС з дотримання академічної доброчесності під час організації дипломного проєктування магістрів». Факультет транспортних систем  - д.т.н., проф. Вдовиченко В.О.

  15:00Семінар для здобувачів всіх курсів та аспірантів: «Обговорення Кодексу академічної доброчесності». Дорожньо-будівельний факультет – к.т.н., ас. Ільїн Я. В.

 • 21 жовтня 2022

  10:00Семінар: Оформлення бібліографічних списків та посилань, як складова академічної культури. Відділ автоматизації наукової бібліотеки ХНАДУ –  Сечина Н.С.

  11:00 Правила академічної доброчесності учасників освітнього процесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Група сприяння академічній доброчесності– проф., д.е.н., Дмитрієва О.І.

  11:30Підведення підсумків тижня академічної доброчесності. Проректор з науково-педагогічної роботи ХНАДУ – проф., д.т.н., Батракова А.Г.

  12:00Закриття тижня академічної доброчесностіРектор ХНАДУ – проф., д.т.н., Богомолов В.О.