Теми тижня

  • Загальне

    У курсі використовується рейтингова система оцінювання роботи студента. За кожне якісно виконане завдання нараховується 100 балів. За затримку виконання завдання понад 2 тижні знімається 20 балів. 

  • 12 грудень - 18 грудень

    Заняття 13. Групи у дистанційному навчанні

    Мета: Скласти семантичний конспект до тексту заняття, скласти задачі до заняття на різні рівні таксономії Блума