Теми тижня

 • Загальне

  Це шаблон дистанційного курсу, що відповідає стандартам НТУ ХПІ, ХНАДУ, ІТВ НТУ ХПІ

  після використання зайві посилання та коментарі ВИДАЛИТИ

 • Тема 1. РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ДІЯЛЬНІСТЬ


  • Тема 2. СУЧАНІ ПРОБЛЕМИ РЕСУРСОВИКОРИСТАНННЯ В УКРАЇНІ


   • Тема 3. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ – ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА


    • Тема 4. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ


     • Тема 5. АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОВИКОРИСТАННЯМ

      • ЗАКІНЧЕННЯ КУРСУ