Теми тижня

 • 20 червень - 26 червень

  Заняття 1

  1. Вступний курс: Основи дистанційного навчання

  • Історія та розвиток дистанційного навчання.
  • Переваги та виклики дистанційного навчання.

  2. Технічний блок

  • Ознайомлення з платформами дистанційного навчання (практичні заняття).
  • Робота з інструментами для відеоконференцій.
  • Створення та обробка мультимедійного контенту.

 • 27 червень - 3 липень

  Заняття 2

  3. Комунікативний блок

  • Тренінги з міжособистісного спілкування та емпатії.
  • Відпрацювання навичок активного слухання та зворотного зв'язку.
  • Невербальне спілкування в онлайн середовищі.

  4. Організаційний блок

  • Планування та організація дистанційних уроків.
  • Тайм-менеджмент для викладачів.
  • Управління груповою динамікою.

 • 4 липень - 10 липень

  Заняття 3

  5. Педагогічний блок

  • Використання інтерактивних методів навчання (воркшопи та симуляції).
  • Розробка навчальних матеріалів та інструкцій.
  • Оцінювання та моніторинг навчальних досягнень.

  6. Блок управління конфліктами

  • Види конфліктів та способи їх вирішення.
  • Техніки медіації та переговорів.

 • Цей тиждень

  11 липень - 17 липень

  Заняття 4

  7. Мотиваційний блок

  • Стратегії мотивації та залучення студентів.
  • Розробка інтерактивних та цікавих завдань.

  8. Практичний блок

  • Проведення пробних занять та аналіз їх ефективності.
  • Робота над реальними кейсами та ситуаціями.

 • 18 липень - 24 липень

  Заняття 5

  9. Оцінювання та сертифікація

  • Підсумкове тестування та оцінювання навичок викладачів.
  • Видача сертифікатів про завершення програми підготовки.

  10. Постійне навчання та професійний розвиток

  • Вебінари та семінари з нових технологій та методик викладання.
  • Участь у професійних спільнотах та обмін досвідом.

  • 25 липень - 31 липень

  • 1 серпень - 7 серпень

   Заняття 7. Спілкування та групова робота у дистанційному навчанні.

   Цiлi: Розробити методичні матеріали до тем, що планується обговорити у форумі, чаті та опрацювати у малих групах. Розробка рейтингової системи оцінки знань, оцінка дистанційного курсу. Створити сценарій навчання з кейсами

    

  • 8 серпень - 14 серпень

  • 15 серпень - 21 серпень

   • 22 серпень - 28 серпень