Засідання Екзаменаційної Комісії по захисту дипломних робіт магістрів

випускниками в 2022/2023 навчальному році за Спеціальністю 275 - Транспортні технології. Спеціалізація 275.03- Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Освітня програма – Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Засідання ЕК відбудеться 20.12.2022 з 12:00 до 18:00 год:хв


Сертифікат ДКР:

немає