Електроний курс-ресурс призначений для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання (гр. Т-61-22, Т-62-22 ФТС та Тз-71-22 ЦОП)  по кафедрі транспортних технологій до захисту  дипломних робіт магістрів за спеціальністю 275.03 "Транспортні технології" (на автомобільному транспорті)". 
Сертифікат ДКР:

немає