Програму вивчення освітньої компоненти «Організація автомобільних перевезень» складено відповідно до навчального плану підготовки бакалавра спеціальності 274 - Автомобільний транспорт.

Відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки вибіркових навчальних дисциплін.


Сертифікат ДКР:

немає