Сертифікат ДКР:

немає

Даний курс призначений для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання по кафедрі організації та безпеки дорожнього руху та містить корисну інформацію стосовно виконання кваліфікаційної роботи магістра

Спеціальність – 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Освітня програма – Організація і безпека дорожнього руху


Сертифікат ДКР:

немає