Предметом навчальної дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" є принципи роботи, і основи теорії, характеристики і параметри електронних компонентів сучасних електронних приладів, як у вигляді окремих дискретних компонентів, так і у вигляді інтегральних мікросхем.

Метою викладання дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" є підготовка студентів в області побудови приладів промислової електроніки, призначених для формування, випрямлення, посилення, генерування, регулювання, перетворення і обробки аналогових і дискретних сигналів, проектування і вибору засобів автоматизації, їх розробки і експлуатації.

Сертифікат ДКР:

немає

Курс «Іноземна мова» для студентів 5 курсу дорожнього факультету авторів Саєнко Н.В., Созикіної Г.С. призначено для студентів – майбутніх магістрів, які вивчають англійську мову професійного спрямування за спеціальностями: 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій.

Курс складається з 10 уроків, матеріал яких забезпечує оволодіння англійською мовою за майбутнім фахом здобувачів освіти.

Автентичні тексти, системне опрацювання термінологічної лексики у передтекстових вправах та виконання післятекстових завдань забезпечують досягнення основної мети іншомовної підготовки у технічному університеті – практичне оволодіння іноземною мовою в обсязі тематики, зумовленою професійними потребами, одержання новітньої інформації з фаху при читанні англомовних джерел, реферування та анотування текстів зі спеціальності.

Сертифікат ДКР:

немає

Сертифікат ДКР:

немає

Сертифікат ДКР:

немає

Сертифікат ДКР:

немає

Міжнародна науково-практична конференція присвячена 90-річчю ХНАДУ та 90-річчю АФ

Сертифікат ДКР:

немає