Предметом дисципліни “Основи САПР” є педагогічно-адаптована система понять про принципи проектування, дослідження і випробування ДВЗ автомобілів та тракторів, їх агрегатів, вузлів та деталей за допомогою систем автоматизованого проектування (САПР).

 Ціль вивчення дисципліни - формування знань в області  сучасних систем проектування двигунів внутрішнього згоряння.

 Завдання дисципліни - підготовка студентів у галузі сучасної технології проектування, розрахунку і випробування ДВЗ автомобілів та тракторів, їх агрегатів, вузлів та деталей з допомогою сучасних комп'ютерних технологій.


Сертифікат ДКР:

немає

Сертифікат ДКР:

немає