Метою вивчення навчальної дисципліни є: підготовка студентів до самостійного розв’язання фахових задач в галузі двигунобудування згідно з вимогами професійно-кваліфікаційної характеристики. А саме вивчення будови та розрахунку окремих систем ДВЗ.

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є система понять про принципи роботи, процеси і явища, що супроводжують роботу систем автотракторних двигунів та визначають їх споживчі якості.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок і уявлень, необхідних для розв’язання фахових задач, пов’язаних з обґрунтуванням вибору компонентів систем двигуна, їх основних показників  і  характеристик  на  етапі  розробки  технічного  завдання, конструкторського проекту і пропозиції з урахуванням вимог замовника і сучасних тенденцій.

Сертифікат ДКР:

немає

Оценка курса: 5.0(2)

Підготовка студентів до самостійного рішення професійних задач, пов’язаних з використанням енергетичних установок з ДВЗ, згідно з вимогами професійно-кваліфікаційної характеристики. А саме вивчення, принципу роботи, будови та розрахунку ДВЗ. Здатність  застосовувати  свої  знання  і  розуміння  для визначення,  формулювання  і  вирішення  інженерних  завдань  з використанням методів електричної інженерії. Здатність  застосовувати  стандартні  методи  розрахунку при  проектуванні  деталей  і  вузлів  енергетичного  і технологічного обладнання. Здатність визначати режими експлуатації енергетичного та  теплотехнологічного  обладнання  та  застосовувати  способи раціонального  використання  сировинних,  енергетичних  та інших видів ресурсів. Здатність  забезпечувати  моделювання  об’єктів  і процесів  з  використанням  стандартних  і  спеціальних  пакетів програм  та  засобів  автоматизації  інженерних  розрахунків, проводити експерименти за заданими методиками з обробкою й аналізом результатів..

Сертифікат ДКР:

немає

Оценка курса: 5.0(1)

Метою вивчення навчальної  дисципліни є підготовка студентів до самостійного рішення професійних задач, пов’язаних з використанням енергетичних установок з ДВЗ, згідно з вимогами професійно-кваліфікаційної характеристики. А саме вивчення, принципу роботи, будови та розрахунку ДВЗ. Здатність  застосовувати  свої  знання  і  розуміння  для визначення,  формулювання  і  вирішення  інженерних  завдань  з використанням сучасних методів. Здатність  застосовувати  стандартні  методи  розрахунку при  проектуванні  деталей  і  вузлів  енергетичного  і технологічного обладнання. Здатність визначати режими експлуатації енергетичного та  теплотехнологічного  обладнання  та  застосовувати  способи раціонального  використання  сировинних,  енергетичних  та інших видів ресурсів. Здатність  забезпечувати  моделювання  об’єктів  і процесів  з  використанням  стандартних  і  спеціальних  пакетів програм  та  засобів  автоматизації  інженерних  розрахунків, проводити експерименти за заданими методиками з обробкою й аналізом результатів.

Сертифікат ДКР:

немає

Метою вивчення навчальної дисципліни є: підготовка студентів до самостійного розв’язання фахових задач в галузі двигунобудування згідно з вимогами професійно-кваліфікаційної характеристики. А саме вивчення будови та розрахунку окремих систем ДВЗ.

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є система понять про принципи роботи, процеси і явища, що супроводжують роботу систем автотракторних двигунів та визначають їх споживчі якості.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок і уявлень, необхідних для розв’язання фахових задач, пов’язаних з обґрунтуванням вибору компонентів систем двигуна, їх основних показників  і  характеристик  на  етапі  розробки  технічного  завдання, конструкторського проекту і пропозиції з урахуванням вимог замовника і сучасних тенденцій.

Сертифікат ДКР:

немає

Оценка курса: 5.0(1)

Метою вивчення навчальної дисципліни є: підготовка студентів до самостійного розв’язання фахових задач в галузі двигунобудування згідно з вимогами професійно-кваліфікаційної характеристики. А саме вивчення принципу та складових сучасних систем керування та діагностування ДВЗ.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система понять про принципи роботи, процеси і явища, що супроводжують роботу систем керування та діагностування двигунів та визначають їх споживчі якості.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок і уявлень, необхідних для розв’язання фахових задач, пов’язаних з обґрунтуванням вибору компонентів систем керування двигуна, їх основних показників  і  характеристик  на  етапі  розробки  технічного  завдання, конструкторського проекту і пропозиції, а також вміння визначати несправності ДВЗ за допомогою цих систем з урахуванням вимог сучасних тенденцій.

Сертифікат ДКР:

немає