Дистанційний курс призначено для здобувачів вищої освіти за першим бакалаврським рівнем, 1-2 курсів навчання, усіх галузей, усіх спеціальностей. Проводиться у формі практичних занять.

Мета викладання дисципліни “Фізичне виховання” полягає у послідовному формуванні фізичної культури у студентів, як системної якості особистості, невід’ємного компоненту загальної культури майбутнього фахівця, який здатний реалізувати її у навчальній, соціально-професійній діяльності та сім’ї.


Сертифікат ДКР:

бейджчервень 2023

Оценка курса: 4.4(7)