Структура за темами

 • Захист дипломних робіт

  • Графіки підпису дипломних робіт

   • Корисні документи та матеріали

   • Стандарти ХНАДУ

    • Державні стандарти України (ДСТУ)

     • Приклади оформлення елементів кваліфікаційних робіт та документів до них

      • Спілкування

      • Перевірка кваліфікаційних робіт