Структура за темами

 • Загальна інформація про курс

 • Навчальні матеріали за темами. Тема 1. Теоретична механіка. Статика

  • Тема 2. Теоретична механіка. Кінематика

   • Тема 3. Теоретична механіка. Динамика

    • Розділ: Самостійна робота

     • Розділ: Підсумковий контроль

      • Додатково

       • Дополнительные познавательные материалы для СРС