Теми тижня

 • Загальна інформація про курс

   


 • Тема 1

  Лекція №1 

  Тема 1. Загальні відомості про енергетичну та електроенергетичну системи

  1. Вступ.

  2. Енергетична система та електричні станції тини

  3. Зв'язок між електричною станцією і споживачами

  4. Номінальні параметри електрообладнання, електричних ліній і споживачів електроенергії

  5. Основні вимоги до систем електропостачання


  СРС 1 (2 години)

  Історія розвитку та якісний склад об’єднаної енергетичної системи України

  • Тема 2

   Тема 2. Електричні мережі. Будова ЛЕП, РП, ТП. Режими нейтралі. Електричні апарати

   Лекція №2 

   1. Режими експлуатації електроустановок

   2. Основні положення про дво- , три- , чотири- та п’ятипровідні мережі

   3. Режими роботи нейтралі

   Лекція №3

   1. Складові електропостачальної системи

   2. Розподільні пункти районів електричних мереж

   3. Трансформаторні підстанції

   Лекція №4

   1. Принципи побудови електричних мереж

   2. Системи електропостачання промислових підприємств

   3. Основні складові електропостачальної системи промислового підприємства


   Лабораторна робота №1 

   Розрахунок та вибір перерізу провідників системи електропостачання.

   СРС 2 (2 години)

   Електричні мережі систем електропостачання промислових районів і підприємств

   • Тема 3

    Тема 3. Електричні навантаження

    Лекція №5     1. Графіки електричних навантажень

    2. Види електричних навантажень

    3 Основні електричні величини й коефіцієнти для визначення розрахункових навантажень

    4. Основні методи визначення розрахункових навантажень


    Лабораторна робота №2 (6 годин)

    Розрахунок електричних навантажень автотранспортного підприємства

    СРС 3 (2 години)

    Методи розрахунку електричних навантажень

    • Тема 4

     Тема 4. Втрати напруги та енергії в електричних мережах

     Лекція №6 

     1. Втрати енергії в елементах електричних мереж

     2. Реактивна потужність в електричних мережах

     3. Спад і втрата напруги в мережах змінного струму

     4. Вплив елементів електричної мережі на відхилення напруги

     5. Вплив відхилень напруги на роботу споживачів електричної енергії

     Лабораторна робота №3 

     Визначення допустимих втрат напруги в електричних мережах

     СРС 4 (2 години)

     Реактивна потужність та її компенсація


     • Тема 5

      Тема 5. Короткі замикання в системах електропостачання

      Лекція №7 

      1. Пошкодження в електричних мережах та установках

      2. Теоретичні основи розрахунків аварійних струмів

      3. Розрахунок струмів симетричниного короткого замикання

      4. Розрахунок струмів несиметричниного короткого замикання

      5. Розрахунок струмів КЗ у мережах  напругою до 1000 В


      Лабораторна робота №4 

      Розрахунок струмів короткого замикання і струмів замикання на землю

      СРС 5 (2 години)

      Стійкість елементів систем електропостачання до дії струмів короткого замикання


      • Тема 6

       Тема 6. Релейний захист та автоматика систем електропостачання

       Лекція №8 

       1. Призначення і загальна характеристика релейного захисту

       2. Класифікація реле

       3. Релейний захист мереж напругою 6…10 кВ

       4. Засоби автоматизації електричних мереж

       Лабораторна робота №5 

       Забезпечення селективної роботи електричних апаратів захисту

       СРС 6 (2 години)

       Перенапруги та захист від них       • Тема 7

        Тема 7. Якість електричної енергії

        Лекція №9 

        1. Показники якості електричної енергії

        2. Способи і засоби підвищення якості електроенергії

        3. Вплив відхилень показників якості на роботу приймачів електричної енергії


        Лабораторна робота №6 

        Визначення показників якості електричної енергії

        СРС 7 (2 години)

        Норми якості електричної енергії у системах загального електропостачання.        • Тема 8

         Тема 8. Розрахунок системи зовнішнього та внутрішнього електропостачання підприємства

         Лекція №10 

         1. Структура системи електропостачання та вимоги до її складових

         2. Призначення і класифікація низьковольтних розподільчих мереж

         3. Виконання внутрішніх розподільних (цехових) мереж

         Лекція №11 

         1. Розрахунок електричних навантажень

         2. Розрахунок низьковольтних розподільних мереж

         3. Вибір і перевірка електричних апаратів напругою до 1кВ


         Лабораторна робота №7 

         Розрахунок розподільної мережі автотранспортного підприємства

         СРС 8 (2 години)

         Електропроводка
         • Тема 9

          Тема 9. Техніко-економічні розрахунки при проектуванні систем електропостачання

          Лекція №12 

          1. Мета, зміст і порядок техніко-економічних розрахунків

          2. Методика техніко-економічних розрахунків

          3. Приведені витрати на передачу та розподіл електричної енергії

          4. Економічна густина струму та економічні інтервали навантажень

          5. Визначення перерізу проводів повітряних ліній напругою 0,38…10 кВ методом економічних інтервалів


          Лабораторна робота №8

          Розрахунок електробалансу автотранспортного підприємства

          СРС 9 (2 години)

          Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств. Методика побудови та аналізу          • Тема 10

           Тема 10. Основи надійності електропостачання

           Лекція №13 

           1. Основні поняття теорії надійності

           2. Показники та коефіцієнти надійності виробу, який не відновлюється

           3. Розрахунок показників надійності виробів, що відновлюються

           4. Визначення показників надійності за результатами спостережень

           5. Загальні методи підвищення надійності

           СРС 10 (2 години)

           Норми приймально-здавальних випробувань електрообладнання

           • Тема 11

            Тема 11. Прилади та системи обліку електричної енергії

            Лекція №14 

            1. Обґрунтування необхідності та принципів організації обліку електричної енергії

            2. Лічильники електричної енергії

            3. Автоматизовані системи

            СРС 11 (2 години)

            Будова та принципи роботи лічильників електричної енергії та автоматизованих систем обліку електричної енергії.

            • Тема 12

             Тема 12. Енергозбереження та енергоефективність

             Лекція №15

             1. Історичний аспект виникнення енергозбереження та законодавство України в галузі енергозбереження та енергоефективності

             2. Енергетична політика підприємства

             3. Енергетичний баланс підприємства


             СРС 12 (2 годинb)

             Сучасні тенденції використання економіко-організаційних методів управління енергоефективністю             • Тема 13

              Тема 13. Енергетичний аудит та енергетичний менеджмент

              Лекція №16 

              1. Основні засади енергетичного менеджменту

              2. Основні форми та напрями енергетичного аудиту

              3. Особливості проведення енергетичного аудиту в системах електропостачання


              Лабораторна робота №9 

              Складання звіту з енергоаудиту автотранспортного підприємства

              СРС 13 (2 години)

              Організація та проведення енергетичного аудиту промислового підприємства
              • Підготовка до іспиту