Структура за темами

 • МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ (5Е, 5Еа, 6Ез, 6 ЕАз)

  менеджмент

  Метою вивчення навчальної дисципліни є: формування у студентів – майбутніх менеджерів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та практики результативного управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного оточення.

  Укладач: д.е.н., доц. Федотова І.В.


  Шановні студенти! На початку заняття прохання зафіксувати свою присутність на вкладинці "Відвідування занять"

 • РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

  Тема 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


 • Тема 2. СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ БІЗНЕС – АДМІНІСТРУВАННЯ

 • Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН

 • Тема 4. ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

 • Проміжний контроль (Контрольна робота 1)

  • РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

   Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА УПРАВЛІНСЬКІ МОДЕЛІ


  • Тема 6. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ


  • Тема 7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОЗАХИЩЕНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА КРИТИЧНОЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

  • Тема 8. УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • Проміжний контроль (Контрольна робота 2)

   • КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ