Метою курсу є формування у майбутніх фахівців основних  знань з організації процесів і умов використання та охорони від негативного впливу водних ресурсів, методології еколого-економічної оцінки впливу водогосподарських об’єктів на природні водні екосистеми, заходів щодо використання та відтворення водних ресурсів.Сертифікат ДКР:

немає