Сертифікат ДКР:

немає

Оценка курса: 5.0(2)

       Практика спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих в період навчання, та їх використання для прийняття самостійних професійних рішень, вивчення виробничо-господарської діяльності підприємств дорожньої галузі, новітніх технологічних процесів з будівництва  та експлуатації автомобільних доріг, виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, надбання практичних навичок при виконанні своїх обов'язків, отримання досвіду проведення роботи у колективі, підготовка до самостійної роботи на керівних посадах в галузі будівництва, а також виконання досліджень за темою випускної кваліфікаційної роботи.   


Сертифікат ДКР:

немає

 

       Технологічна практика після закінчення студентами Ш курсу є першою виробничою практикою з фаху. Під час практики студенти вперше знайомляться із структурою та діяльністю виробничих організацій, закріплюють та доповнюють отримані теоретичні знання, одержують практичні, організаційно-технічні навички ведення дорожньо-будівельних робіт. При проходженні виробничої практики максимально досягається раціональне поєднання теоретичних знань з умінням вирішувати практичні питання.


Сертифікат ДКР:

немає

Цей курс створений для проведення захистів дипломних робіт магістрів, за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія", освітньо-професійна програма "Автомобільні дороги та аеродроми"

Сертифікат ДКР:

немає

Метою є формування глибоких теоретичних знань і практичних навичок у сфері будівництва та цивільної інженерії, що дозволяють приймати ефективні рішення у тому числі і в міждисциплінарних контекстах, обирати і впроваджувати у практичну виробничу діяльність інноваційні технології будівництва, реконструкції. ремонту і експлуатації автомобільних доріг.

Предмет: теоретичні та методологічні основи, методичні положення наукових напрямків будівництва, реконструкції. ремонту і експлуатації автомобільних доріг на сучасному етапі.

Сертифікат ДКР:

немає